Administratief beheer

 • organiseren jaarlijke algemene vergadering
 • * opstellen dagorde vergadering
  * verzending uitnodigingen
  * opmaak aanwezigheidslijsten
  * notuleren besprekingen en beslissingen
  * opmaak en verzending verslagen vergadering
  * opvolgen en uitvoeren van de beslissingen
 • organiseren buitengewone algemene vergaderingen
 • bijeenroepen en bijwonen van beheerraden
 • regelmatig informeren van de mede-eigenaars
 • opvolging van het verzekeringsdossier gemene delen
 • * aangifte schadedossiers
  * bijwonen expertises - vertegenwoordiging mede-eigenaars
  * opvragen schadebestekken
  * onderhandelen schadevergoedingen
  * herstellingen gevolgschade
 • opvolgingen juridische procedures
 • * aanstelling raadsman
  * in rechte optreden voor de mede-eigenaars
  * bijwonen plaatsbezoeken
  * opvolging correspondentie tussen partijen
  * informatie aan mede-eigenaars
 • Bewaren van het archief van de vereniging mede-eigenaars
 • (basisdossier postinterventiedossier, briefwisseling, afrekeningen laatste 5 jaar)