Financieel beheer

 • Beheer van de rekening werkingskapitaal op naam van de mede-eigenaars
 • Beheer van de rekening reservekapitaal voor toekomstige investeringen
 • Opmaak van de jaarlijkse kostenbegroting
 • Opvragen van de periodieke voorschotten in het werkingskapitaal/reservekapitaal
 • Opvolging van de betalingen - beheer achterstallige betalingen
 • Opstellen van de gedetailleerde kostenafrekening per verdeelsleutel
 • Opmaak van duidelijke en doorzichtige, individuele kostenafrekening per eigenaar
 • Opstellen algemene balans van de residentieboekhouding
 • Beheer van de leveranciersboekhouding
 • * Ontvangen en controleren van facturen
  * Facturen registreren en verwerken in automatisch betalingssysteem
  * Tijdige en stipte betaling leveranciers