Technisch beheer

 • Beheer van het technisch patrimonium van het gebouw
 • Optimalisatie en bedrijfsklaar houden van de technische installaties
 • * (liften, brandbestrijdingsmiddelen, ventilatie, stookinstallatie, enz … )
 • Snelle interventie en plaatsbezoek bij defecten
 • Beslissing en uitvoering bij dringende herstellingen
 • Voorstellen formuleren tot herstelling/renovatie gemene delen
 • Organiseren van aanbestedingen voor uit te voeren werken
 • Optimaliseren van de lopende onderhoudscontracten
 • Opvolgen van de leveranciersrelaties
 • Toezicht en opvolging wettelijk verplichte controles
 • ( risico-analyse en periodieke controle liften, elektrische installaties,
  stookinstallaties, enz …)